Auteur Topic: Radar besteedt aandacht aan NOP  (gelezen 26222 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline Idske

 • Parkieten Freak!
 • ***
 • Berichten: 1.094
 • Geslacht: Vrouw
Re: Radar besteedt aandacht aan NOP
« Reactie #60 Gepost op: april 08, 2009, 17:48:51 »
Dat is al heel goed om te lezen!  ;D
Mijn vechtgenoot heeft vanmiddag op mijn aanraden dit topic doorgelezen en ik zal hem dit ook even zeggen!

Groet Idske
Klein lief babbelend verenbaaltje. Rust zacht!

Offline Caviaplanet

 • Dierenvriend
 • **
 • Berichten: 171
  • Caviaplanet
Re: Radar besteedt aandacht aan NOP
« Reactie #61 Gepost op: april 09, 2009, 11:03:01 »
Het zou fijn zijn als Tros Radar in hun uitzending e.e.a. rectificeerd en dat de Tros een bedrag doneert zodat de schade die het N.O.P. heeft geleden enigszins wordt gecompenseerd.
Groetjes
Jolanda

Moppers

 • Gast
Re: Radar besteedt aandacht aan NOP
« Reactie #62 Gepost op: november 04, 2009, 11:04:36 »
Nieuws vanuit de politiek! Een kamerbrief van minister Verburg, waarin ze reageert op kwamervragen van verschillende fractieleden. De vragen gaan over het dierentuinenbesluit en over het NOP. De hele brief is hier te vinden: http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=44924

De laatste twee pagina's gaan specifiek over het NOP:

II Evaluatie Stichting Nederlands Opvangcentrum voor Papegaaien (NOP)

Brief VOND
De leden van de CDA-fractie vragen een inhoudelijke reactie te geven over de inhoud van de brief
die de Vereniging van Opvangcentra van Niet-gedomesticeerde Dieren (VOND) aan de leden van de
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft gestuurd over het
functioneren van de Stichting NOP. De leden van de PvdD-fractie wensen een reactie op het feit dat
het vertrouwen van VOND in de stichting NOP zodanig is afgenomen dat zij haar banden met het
NOP heeft verbroken.
Zij vragen tevens of ik hier conclusies aan verbind met betrekking tot de positie van de Stichting
NOP als opslaghouder voor Dienst Regelingen (DR). Ook wil de PvdD-fractie weten of ik
voornemens ben de controle en handhaving aan te scherpen en hier geen dieren meer onder te
brengen tot de stichting wel voldoet aan de wettelijke voorschriften en gemaakte afspraken? Zo
nee, waarom niet?


In de brief van VOND worden de inmiddels bekende punten besproken, die ook in het onderzoek
van de heer Dorresteijn naar voren zijn gekomen. De heer Dorresteijn heeft in zijn onderzoek
problemen benoemd en oplossingen geboden.
Ik respecteer de mening van de VOND, maar deze is niet leidend voor de beslissing om
inbeslaggenomen dieren te plaatsen. Er zijn geen bewijzen gevonden van misstanden bij
inbeslaggenomen dieren. De stichting voldoet aan de wettelijke voorschriften voor de opvang van
inbeslaggenomen dieren. Ik heb geen enkele aanleiding om te twijfelen aan het welzijn van de
inbeslaggenomen dieren.

Administratie
De leden van de PvdD vragen of het wettelijk toegestaan is om in de opvang geboren dieren te
verkopen. En zo ja, wat betekent dit dan voor de onafhankelijke positie van een opslaghouder? De
leden van SP-fractie vragen hoe fokken met opgevangen en inbeslaggenomen dieren kan worden
uitgesloten als de administratie rammelt en het opvangcentrum de verschillende taken met elkaar
vermengt. De leden van de SP-fractie denken dat de activiteiten van het NOP niet helder
gescheiden zijn en vragen een reactie hieromtrent. De leden van de SP-fractie menen dat de
gebrekkige administratie niet acceptabel is als het om inbeslaggenomen dieren gaat en willen
graag een reactie hierop.


De activiteiten van het NOP zijn helder gescheiden: opvangen van inbeslaggenomen vogels,
opvangen van vogels die door particulieren zijn afgestaan en de dierentuinfunctie.
De registratie van inbeslaggenomen dieren van de NOP is op orde gesteld. De dieren worden na
inbeslagname geregistreerd in een speciaal daarvoor ontwikkeld Access-systeem. Dienst
Regelingen houdt een eigen administratie bij voor inbeslaggenomen dieren. Als basis worden de
gegevens van de Kennisgeving van Inbeslagname gebruikt.

Zolang de status van het dier “inbeslaggenomen” is, wordt en mag hier niet mee worden gefokt.
Het kan wel voorkomen dat nakomelingen worden geboren. Zolang beslag rust op de ouderdieren,
mogen de in de opvang geboren nakomelingen niet worden verkocht of overgedragen door de
opslaghouder. Zodra het beslag wordt opgeheven en de dieren kunnen worden teruggegeven aan
de eigenaar, heeft deze ook recht op de tijdens het beslag geboren jongen van inbeslaggenomen
dieren tegen betaling van de noodzakelijke kosten, gemaakt voor de geboorte en voor de
verzorging van de jongen. Kunnen of worden de nakomelingen niet overgedragen aan de eigenaar
van de inbeslaggenomen ouderdieren, dan beslist de Officier van Justitie wat er met de
nakomelingen zal gebeuren.

Ook vragen de leden van de SP-fractie een reactie over de vele dieren die verdwenen en vermist
zijn.


Dit had te maken met het niet op orde hebben van de administratie, het feit dat de administratie
destijds niet was getoetst door de vogels fysiek te tellen en tot slot het feit dat er inbraken zijn
geweest, waarbij mogelijk vogels zijn gestolen.

Onderzoek VOND
De leden van de SP-fractie vragen zich af waarom ik zoveel vertrouwen heb in een onderzoek waar
het NOP zelf opdracht toe heeft gegeven? De leden van de SP-fractie willen weten waarom niet op
zijn minst onafhankelijke deskundigen zijn toegevoegd aan het bestaande eenpersoonsonderzoeksteam?
Ook de leden van de fractie van de PvdD willen vernemen waarom er geen
uitbreiding heeft plaatsgevonden met onafhankelijke deskundigen, zoals was toegezegd. De leden
van de SP-fractie pleiten er met klem voor alsnog onafhankelijk onderzoek te doen en vragen tot
die tijd de opvangtaak stop te zetten.


Nog in de week van 11 maart 2009, de datum waarop het AO met de vaste commissie voor LNV
heeft plaatsgevonden, is contact opgenomen met de voorzitter van de Stichting NOP.
Daaropvolgend is contact geweest op ambtelijk niveau met de heer Dorresteijn, oud-directeur van
Diergaarde Blijdorp. De heer Dorresteijn had alle informatie al verzameld en bijna ook alles
geanalyseerd. Hij was bijna klaar. Gezien de inhoud en de omvang van zijn onderzoek was
uitbreiding van zijn onderzoek niet nodig. Zijn conclusies onderschrijven de bevindingen van onder
meer de AID, VWA en Dienst Regelingen. Hij gaf aan geen honorarium te vragen voor het
onderzoek om daarmee ook zijn onafhankelijkheid te waarborgen. De heer Dorresteijn is bioloog en
zeer deskundig op het gebied van dierentuinen. Hij heeft een rapport samengesteld, waarin hij
aangeeft waar zaken fout zijn gegaan. Er zijn bij het NOP gebreken geconstateerd met betrekking
tot de administratie en de communicatie. Hij heeft hierover aanbevelingen gedaan in zijn rapport.
Hij heeft ook een verklaring gegeven voor het hoge sterftecijfer bij de vogels.

Een nieuw onderzoek naar het verleden heeft mijns inziens weinig toegevoegde waarde. Het
onderzoek van de heer Dorresteijn acht ik voldoende. Wel zal de AID dit jaar nog een onderzoek
doen bij het NOP om vast te stellen of het NOP zich aan de gemaakte afspraken houdt.
Volgend jaar worden de contracten om inbeslaggenomen beschermde soorten op te vangen herzien
en opnieuw afgesloten. Voor het afsluiten van de contracten zal ik controles op de administraties
van de opvangcentra laten uitvoeren.

Resultaten en conclusies onderzoek
De leden van de SP-fractie vragen een reactie over de conclusie dat er met het welzijn van de
dieren niets mis is. De grote sterfte van de vogels is toch problematisch?


De heer Dorresteijn heeft in zijn rapport voor het hoge sterftecijfer een verklaring gegeven. Het
NOP selecteert niet aan de poort op gezondheid, historie, gedrag van het dier en leeftijd. Zou het
NOP dat wel doen, dan was de sterfte minder. Het NOP probeert de vogels te laten wennen aan
hun natuurlijke levenswijze, namelijk omgang met soortgenoten. Dat lukt niet bij alle vogels. Als
het wel lukt, hebben de vogels nog een mooie tijd bij het NOP. Voor illegale handel zijn geen
bewijzen gevonden.

De leden van de SP-fractie vragen een uiteenzetting over in hoeverre de mensen die hun dier af
hebben gegeven aan het NOP, misleid zijn. Zij vragen ook of het mogelijk is strafrechtelijk op te
treden tegen het NOP op dit punt.


De directeur van NOP heeft, volgens het rapport van de heer Dorresteijn, inderdaad toegegeven
dat onjuiste informatie is verstrekt. Dit kwam alleen voor bij degenen die hadden aangegeven niet
op de hoogte te willen worden gehouden. De directeur heeft aangegeven hier verandering in aan te
brengen. Strafrechtelijk optreden is niet mogelijk.

Offline Lovesbudgies

 • Experts
 • Parkiet-o-loog
 • *
 • Berichten: 2.353
 • Geslacht: Vrouw
 • Sammy
Re: Radar besteedt aandacht aan NOP
« Reactie #63 Gepost op: december 19, 2009, 18:31:06 »
Een paar dagen geleden stond er een artikel in het AD over het NOP, en daarin stond
dat als ze nog zo'n jaar als 2009 hebben, ze dan failliet zijn.

Veel sponsors en donateurs schijnen zich teruggetrokken te hebben na de uitzending van Radar.

Het zou toch verschrikkelijk zijn als ruim 3500 vogels dan opnieuw een nieuw huis moeten krijgen.
 
:(


 
Groetjes,

Lisanne

Offline Parkieten-Freak

 • Beheerder
 • Master of Budgies
 • *
 • Berichten: 9.516
 • Geslacht: Vrouw
 • Grasparkiet Croky
  • http://www.parkietenfreak.nl
Re: Radar besteedt aandacht aan NOP
« Reactie #64 Gepost op: december 19, 2009, 19:19:59 »
Ja klopt, in het Eindhovens Dagblad stond het ook.
Een grote tegenslag is dat ze een aangekocht stuk grond niet mogen gebruiken voor de uitbreiding van het dierenpark (het grenst aan Eindhoven Airport). Mogelijk kan dit gedeelte wel gebruikt worden voor de opvang van de AID.


Offline Lovesbudgies

 • Experts
 • Parkiet-o-loog
 • *
 • Berichten: 2.353
 • Geslacht: Vrouw
 • Sammy
Re: Radar besteedt aandacht aan NOP
« Reactie #65 Gepost op: december 05, 2010, 04:07:08 »
Bijna een jaar later... ik vraag mij af hoe het nu met het N.O.P. gesteld is.

Uiteraard was dit allemaal eenzijdig bericht en weten wij dat er veel dieren doodgaan door de jarenlange slechte verzorging van de vorige eigenaren,
maar die werknemers en vrijwilligers... die uitspraken van ze... dat kun je toch geen dierenliefhebbers noemen?
Wat die mensen doen en zeggen op de verborgen camera kan weinig mee gesjoemeld worden, en ik wordt er toch wel verdrietig van.
Groetjes,

Lisanne

Offline Parkieten-Freak

 • Beheerder
 • Master of Budgies
 • *
 • Berichten: 9.516
 • Geslacht: Vrouw
 • Grasparkiet Croky
  • http://www.parkietenfreak.nl
Re: Radar besteedt aandacht aan NOP
« Reactie #66 Gepost op: december 05, 2010, 11:31:31 »
Bijna een jaar later... ik vraag mij af hoe het nu met het N.O.P. gesteld is.

Uiteraard was dit allemaal eenzijdig bericht en weten wij dat er veel dieren doodgaan door de jarenlange slechte verzorging van de vorige eigenaren,
maar die werknemers en vrijwilligers... die uitspraken van ze... dat kun je toch geen dierenliefhebbers noemen?
Wat die mensen doen en zeggen op de verborgen camera kan weinig mee gesjoemeld worden, en ik wordt er toch wel verdrietig van.

Wat ik nog veel erger vind is dat omroepen omwille van kijkcijfers (lees: financieel gewin) dit soort ongein uitzenden. Tros Radar heeft "verzuimd" (al dan niet bewust) om goed onderzoek te verrichten. Helaas is dit laatste bij Tros Radar meer regel dan uitzondering.
Waardeloos programma.


Offline Lovesbudgies

 • Experts
 • Parkiet-o-loog
 • *
 • Berichten: 2.353
 • Geslacht: Vrouw
 • Sammy
Re: Radar besteedt aandacht aan NOP
« Reactie #67 Gepost op: december 05, 2010, 13:02:01 »
Tros Radar heeft "verzuimd" (al dan niet bewust) om goed onderzoek te verrichten.

Mee eens. De conclusies werden wel erg snel getrokken en zonder goed enig bewijs naar buiten gebracht.

Maar toch, medewerkers die dingen zeggen als "als er in het weekend geen vrijwilliger komt dan worden de vogels niet gevoerd" en op een gegeven
moment zegt iemand nog "klote vogels" (of iets dergelijks) bij de in beslag genomen dieren.

Dan kom je niet over als een medewerker met respect en liefde voor de vogels.

Een vriendin van mij heeft er 3 kakariki's gebracht, ik heb ze zelf ook gezien, jong en duidelijk gezond. Altijd veel beweging en goede voeding gehad.
Ze kon ze niet vinden in de volière waar ze in zouden moeten zitten. Na het zien van al die dode vogels vraag ik mij af of die niet ook na een jaar in de vriezer zitten. Maar dat is speculatie. De vrijwilligers en medewerkers op de film waren gewoon overduidelijk geen vogelliefhebbers.
Zulke uitspraken kunnen toch gewoon niet.
Groetjes,

Lisanne